Elizabeths rimstuga del. 1

05.12.2017

Som den Tomtemor hon är så står hon även i år för lite julrim: 

"När man ut i naturen går, finns det vissa prylar man ej glömma får. Kläder efter väder och bra på fötterna så klart, men utan denna pryl blir ett par dagar i fjällen mer eller mindre otänkbart. Längs med vandringsleden måste man ju ibland göra ett stopp, då är det gôtt att ha en sådan här med tillhörande kopp!"